omArm Enschede
Debat

Pakhuis-Oostdebat over kwetsbare huurders

10 november Foto: Ernst Bergboer

Elke stad heeft inwoners die zichzelf - om welke reden dan ook - niet zo goed kunnen redden, maar wel goeddeels op zichzelf zijn aangewezen. Hun fysieke, financiële of psychische conditie drijft hen naar de rand van de woningmarkt. Want ook zij moeten wonen. Hulpverleners, politie en wijkteams constateren steeds vaker een stapeling van problemen rondom de huisvesting van kwetsbare stadsgenoten. Pakhuis-Oost agendeert dit thema op dinsdagavond 12 november in het Balengebouw.

Door Ernst Bergboer

De problematiek rond deze groep huurders, die veelal kampt met schulden, verslaving of een psychische aandoening, gaat verder dan wat meestal het eerst en het meest in het oog springt: overlast voor andere huurders en buurt. Slechte woonomstandigheden versterken de vicieuze cirkel waarin mensen verkeren, waardoor de weg naar reïntegratie en herstel nog steiler wordt dan hij toch al was. Soms omdat mensen als gevolg van eerdere problemen geen verhuurdersverklaring meer krijgen en niet in aanmerking komen voor een reguliere woning in de sociale huursector, bijvoorbeeld. Dat betekent vaak relatief hoge huurprijzen voor kleine, slechte kamertjes bij particuliere verhuurders, zonder huurtoeslag. Financiële druk in combinatie met sociale problemen leidt makkelijk tot een situatie die steeds uitzichtlozer wordt.

Jessica Mensink, begeleider bij Tactus, en Wijkcoach Marloes Olde Hampsink kennen deze groep huurders uit hun praktijk en hebben zich hun lot aangetrokken. “Er moet iets gebeuren,” aldus Mensink. “Wij willen met deze avond kwartier voor hen maken.” Mensink en Olde Hampsink verzorgen een inleiding met indringende praktijkverhalen en -beelden. Andere inleiders zijn John Olde Olthof, bestuurslid bij WoON Twente en trekker van het thema ‘Regionale Woningmarkt’ en Annemarie Veneman, woonconsulent bij Domijn. Vertegenwoordigers uit de particuliere verhuurdersorganisaties zijn ook uitgenodigd. Aansluitend op de inleidingen gaat het publiek met hen in gesprek over knelpunten, goede voorbeelden en oplossingen. Het debat staat onder leiding van Nicole Ketelaar van het lectoraat Social Work van Saxion.

De toegang tot het debat is gratis.

Dinsdag 12 november
20:00 uur (inloop 19:30 uur)
Studio Balengebouw, Lonnekerspoorlaan 114 in Enschede