omArm Enschede
Video

053: ‘Sociale huursector onbeheersbaar’

30 januari Foto: Ernst Bergboer

De gewone Enschedeër heeft nu al nauwelijks kansen om in de sociale huursector een andere, passender woning te vinden. Bij het huidige woningbeleid stevent de stad af op een onbeheersbaar probleem. Die mening is althans Dick Buursink toegedaan, oud-wethouder wonen en lid van de commissie ruimtelijke ordening van de PvdA. Lucas Fransen, directeur wonen van Domijn, is het daar niet mee eens.

Door Ernst Bergboer

“Bij een gelijkblijvende bevolking hebben we straks een tekort van 4000 woningen”, rekent Buursink voor. “En er is nu al een enorm probleem met wachttijden. Op elke vrijkomende woning komen gemiddeld 200 reacties binnen. De kans dat je in de prijzen valt is dus heel klein.” Buursink heeft voorafgaand aan de opname nog even gekeken op de sites van de Enschedese corporaties. “Daar staan op dit moment bij elkaar zeven beschikbare woningen op. Op 70.000 huishoudens.”

De happy few
Die PvdA-commissie ruimtelijke ordening heeft de vorig jaar verschenen woonvisie van de gemeente onder een microscoop gelegd en constateert - kort door de bocht geformuleerd - dat Enschede bouwt voor de happy few, maar haar eigen bevolking vergeet. In de huidige bouwplannen - neem bij de Kop van de Boulevard - wordt nauwelijks rekening gehouden met de al bestaande behoefte aan betaalbare woningen in de sociale sector en afspraken over aantallen te bouwen woningen en wachttijden worden niet gehaald, zo stelt de commissie in een rapport.

Twee jaar wachten
Aan tafel bij 053 zit ook Ragna de Boer, die ruim twee jaar zocht naar een woning en daar pas onlangs in is geslaagd. “Twee jaar is de periode dat je na een scheiding in een eigen huis mag blijven wonen zonder dat dat consequenties heeft voor de Belastingdienst. Ik had ruimschoots de tijd, dacht ik.” De Boer heeft in die periode op 135 woningen gereageerd, waarvan ze een woning afwees omdat die niet geschikt was. Sinds kort woont ze oké, “Maar niet echt passend. Ik heb twee kinderen en deze woning heeft twee slaapkamers. Als ze wat groter worden, zal ik opnieuw op zoek moeten.”

Fransen erkent dat de wachttijden zijn opgelopen. “Van zes naar acht maanden. Gemiddeld. Er zijn dus mensen die met een paar dagen aan de beurt zijn, anderen moeten lang wachten. Maar bij ons zou dat nooit langer dan een jaar moeten zijn. Mensen die frequent reageren - dat is: meerdere keren per week - en na een klein jaar nog niks hebben, bellen we op.”

De Boer heeft een dergelijk telefoontje niet gehad. Fransen betreurt dat. “Dan is er bij ons echt iets verkeerd gegaan.” Hij vindt dat woningzoekende inwoners erop moeten kunnen vertrouwen dat ze binnen aan jaar geholpen zijn. “Maar als je zoiets gebeurt, ja, dan zou ik het vertrouwen ook kwijt zijn.” Na afloop van de opname maakt Fransen een koffieafspraak van De Boer. “Ik wil wel weten wat hier mis is gegaan.”

65-plussers: wonen te groot, maar verhuizen liever niet
Als onderliggende oorzaken voor de zorg rond de beschikbaarheid van sociale huurwoningen - onbeheersbaar of niet, die zorg wordt door zowel Buursink als Fransen gedeeld - worden hoge grondprijzen en projectontwikkelaars die het onderste uit de kan willen genoemd, en een te afwachtende houding van de gemeente. Buursink: “De gemeente moet hier echt de regie pakken.” Daar komt bij dat Enschede, net als overal, steeds meer eenspersoonshoudens telt doordat partners uit elkaar gaan en door vergrijzing. Met name die laatste groep, waaronder relatief veel voormalig textielarbeiders met een klein pensioentje, woont vaak te groot maar wel heel goedkoop. Domijn deed onderzoek. Fransen: “Wat blijkt: die mensen verhuizen niet zo makkelijk. Deels omdat een nieuwe, kleinere woning vaak duurder is, maar ook omdat ze als een berg opzien tegen een verhuizing. Ze willen het liefst blijven wonen.” Buursink ziet ook daar een rol voor de gemeente. “Daar kun je dus beleid op maken. Door je woningaanbod daarop aan te passen en door mensen begeleiding te bieden en te helpen naar een andere woning, zodat de woning waar ze nu in wonen beschikbaar komt voor een meerpersoonshuishouden.”

Later vandaag publiceert 1Twente een artikel over het rapport dat de commissie ruimtelijke ordening over de gemeentelijke woonvisie schreef. ’s Avonds wordt deze aflevering van 053 uitgezonden en verschijnt hij ook online. Hou onze website in de gaten!