omArm Enschede
Video

053 over sociale huur: “We doen het heel erg goed.”

13 februari Foto: Ernst Bergboer

In 053 gaat het deze week - net als twee weken geleden - over de vraag of Enschede voldoende huurwoningen heeft en bouwt voor stadsgenoten met een smalle beurs. Volgens wethouder Jeroen Diepemaat gaat dat in onze stad veel beter dan in andere grote en middelgrote steden in Nederland. Oppositiepartijen zien dat totaal anders.

Door Ernst Bergboer

Aanleiding voor de twee 053-uitzendingen over sociale huur is een uitgebreid onderzoek dat de commissie ruimtelijke ordening van de Enschedese PvdA-fractie eind vorig jaar deed. Eind vorig jaar stelden zij in een rapport dat er sprake is van een flink tekort aan sociale huurwoningen, een tekort dat in de komende jaren alleen maar groter zal worden. In de vorige aflevering stelde Dick Buursink, oud-wethouder wonen en commissielid, zelfs dat Enschede met het huidige beleid afstevent op een onbeheersbare situatie.

Tekort in middensegment
Diepemaat ziet het zo somber niet, integendeel. “De wachttijd voor een sociale huurwoning in Enschede is gemiddeld acht maanden. Dat is veel beter dan de andere grote en middelgrote gemeenten in Nederland. Met de aanvullende afspraak met woningcorporaties dat mensen die langer dan een jaar serieus op zoek zijn en nog geen woning hebben, zich moeten kunnen melden en dat er dan een oplossing gezocht wordt. We doen het echt heel goed.”


Als het over de toekomst gaat, stelt de wethouder dat er eerder wat minder sociale huurwoningen moeten komen dan meer. “Uitgangspunt is dat er voldoende woningen zijn voor mensen met een laag of minimum inkomen. Die zijn er. Wij voorzien een kleine krimp in die behoefte. Als je meer sociale huurwoningen hebt of bouwt dan je nodig hebt, kan dat een aanzuigende werking hebben.” De gemeente zet in op het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden en bouwt relatief veel in het midden- en hogere segment. “Met name in dat middensegment hebben we te weinig woningen. Dat betekent ook dat mensen die nu in een te goedkope woning zitten, niet kunnen doorstromen.”

Andere geluiden uit de stad
Annelies Futselaar en Jan Willem Elferink, raadsleden voor respectievelijk de SP en de PVV, horen vanuit de stad heel andere geluiden. Datzelfde geldt voor een aantal mensen in het publiek, die na afloop van de opname reageerden. Talloze mensen wachten veel langer dan een jaar, jonge moeders met een baby, gescheiden mensen, studenten en kwetsbare huurders komen in de knel. Zij zijn gedwongen te blijven wonen in een situatie die niet passend is en stress geeft of zijn aangewezen op vormen van noodopvang of louche kamerverhuurders.

Cijfers
Zowel de cijfers uit het onderzoeksrapport als de indicator van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderschrijven dat beeld van Futselaar, Elferink en publiek. De VNG geeft de Enschedese voorraad woningen in de sociale huursector 0,8 punten, waar 1 punt betekent dat het aanbod gelijk is aan de vraag. Ook dat duidt dus op een tekort. Het landelijke gemiddelde is 0,85.

“Die cijfers ken ik zo niet,” zegt Diepemaat. “Wij sturen op die wachttijd. En als we signalen hebben dat daarin iets niet goed gaat, dan sturen we uiteraard meteen bij. Maar vooralsnog zie ik daar geen aanleiding voor.”

De hele uitzending van 053 is hieronder te bekijken. Over twee weken nemen we een nieuwe aflevering op, dan over energie en de vraag wat er in Enschede moet gebeuren om de omslag naar duurzaam te maken. Wil je een opname bijwonen? Dat kan! Kom dan op dinsdagen om vier uur naar onze studio in het Balengebouw. De opnamen starten om half vijf.

Elke donderdag wordt de nieuwste aflevering van 053 na het nieuws om 18.00 uur ook op televisie uitgezonden. 1Twente zit bij Ziggo op kanaal 40, bij KPN op 1317 en online via 1twente.nl.