omArm Enschede
Video

053: handhaving op bijstand moet anders

23 januari Foto: Still video, © 1Twente

Of je het nu politici vraagt, advocaten, hulpverleners of inwoners: allemaal zijn ze het erover eens dat het huidige handhavingsbeleid van de gemeente Enschede niet meer door de keuring kan. In de nieuwe aflevering van 053, de wekelijkse politiek-maatschappelijke talkshow van 1Twente, was dat de belangrijkste conclusie. Een gezamenlijke conclusie. Wat die eensgezindheid precies gaat betekenen voor nieuw beleid, waar voor de zomer over wordt beslist, valt nog te bezien. Maar dat er iets gaat veranderen, lijkt onontkoombaar.

Door Ernst Bergboer

In deze aflevering is een niet onbelangrijke rol weggelegd voor Laurens ten Den, die de uitzending aftrapt met de eerste uit een serie van dertig monologen, die zijn gebaseerd op verhalen uit de praktijk van een aantal bijstandsadvocaten uit de stad. Uit al die geanonimiseerde verhalen blijkt dat de huidige wet- en regelgeving en de manier waarop die worden uitgevoerd tot schrijnende situaties leiden. Des te meer omdat het bij bijstand gaat om een mensen die op geen andere manier aan de middellen kunnen komen die nodig zijn voor hun levensonderhoud. Oponthoud in een aanvraag, een afwijzing, een korting of inhouding, leidt al snel tot problemen. Dat vraagt dus om grote zorgvuldigheid bij beoordelingen van aanvragen en strafmaatregelen.

Onzorgvuldig
In die zorgvuldigheid ontbreekt het, zo stelden tafelgasten als Jan Veldhuizen, voorzitter van het Diaconaal Platform in Enschede, en bijstandsadvocaat Jan Melief. Beiden gaven verschillende voorbeelden van zaken die misgaan en de gevolgen die dat kan hebben. De monologen van Ten Den, die later in het programma een tweede liet horen, riepen dan ook zichtbaar herkenning op.

Aanpassing nodig
Ook de politici, die later aan tafel schoven, gaven aan dat heroverweging en aanpassing van het beleid en de toepassing van de eerder genoemde strafmaatregelen bij overtreding van een regel. Dat is in zekere zin opmerkelijk omdat twee van de aanwezige raadsleden, Ayfer Koç (CDA) en Rene Visser (VVD), destijds voor het huidige beleid hebben gestemd. Koç pleitte eind vorig jaar bij de bespreking van de najaarsnota al voor een humaner beleid, evenals collega-raadslid Yara Hümmels (PvdA), die bij 053 werd vervangen door Rienke Hofman-Bijlstra.

De aflevering van 053 is hieronder integraal te zien. Over twee weken is er in het praatprogramma opnieuw aandacht voor dit thema, dan met onder andere verantwoordelijk wethouder Arjan Kampman. Volgende week gaat het gesprek over sociale huur en woningbouw en de gemeentelijke woonvisie.

De opnames zijn open voor publiek: elke woensdag van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur. Wel graag een half uur voor aanvang aanwezig zijn in verband met voorbereidingen.